Wordpress 5.3

WordPress 5.3 chính thức phát hành

Wordpress 5.3 chính thức phát hành với rất nhiều cải tiến cho Gutenberg block editor, ra mắt theme Twenty Twenty và đảm bảo tương thích PHP 7.4.

3 Likes Comment