Cài đặt Siege trên macOS để test chịu tải và hiệu năng VPS

Siege là một ứng dụng mã nguồn mở chạy trên nền linux giúp bạn giả lập nhiều kết nối http đến website mục tiêu mà bạn muốn kiểm tra hiệu năng và khả năng chịu tải của VPS.

2 Likes Comment