Cách khắc phục bộ gõ Tiếng Việt trên macOS High Sierra bị lỗi 1

Cách khắc phục bộ gõ Tiếng Việt trên macOS High Sierra bị lỗi

Update: Apple mới tung ra một bản cập nhật 10.13.1 (17B25c) public beta 1 dành cho các nhà phát triển. Bản này nhằm khắc phục một số lỗi, và tăng hiệu năng tuy nhiên lỗi của bộ gõ tiếng Việt mặc định vẫn chưa đuợc fix. Phiên bản hiện tại…

3 Likes 9 Comments