Thẻ: chia sẻ after effect

Slide show After Effect hiệu ứng đổ mực


Slideshow after effect

Ink Slideshow Presentation – một project dạng slide show after effect rất chất lượng, project rất dễ sử dụng cho những ai mới học after effect và cả những ai đã am hiểu về nó – chỉ cần tải về bỏ hình ảnh hoặc video vào, chỉnh sửa text và video của bạn đã sẵn […]

Đọc tiếp
Chỉnh sửa lần cuối: 08/03/2018 — 10:52 sáng

Project After Effect đếm ngược thời gian


Review đếm ngược năm mới

Project đếm ngược thời gian đến năm mới 2018 Đây là project AE đếm người thời gian độ dài 30 giây rất thích hợp cho các sự kiện, website…. Không yêu cầu Plug-In, full HD, dễ dàng tuỳ biến, và đã bao gồm cả file âm thanh trong file project. Thích hợp với Adobe After […]

Đọc tiếp
Chỉnh sửa lần cuối: 08/03/2018 — 10:52 sáng