Cài đặt SSL Let's Encrypt cho Centmin Mod 1

Cài đặt SSL Let’s Encrypt cho Centmin Mod

Cài đặt acmetool, addon tạo chứng chỉ SSL từ Let’s Encrypt và tự động gia hạn chứng chỉ cho Centmin Mod.

7 Likes Comment
Cài đặt Centmin Mod

Cài đặt Centmin Mod trên CentOS 7

Hướng dẫn cài đặt Centmin Mod trên CentOS 7 để quản lý VPS. Centmin Mod có thể nói là một script quản lý VPS tốt nhất hiện nay về tốc độ, hiệu năng và bảo mật.

8 Likes Comment