Cài đặt Brotli cho Nginx trên CentOS 7

Cài đặt Brotli cho Nginx trên CentOS 7 [VPSSIM]

Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt Brotli cho Nginx trên CentOS 7 nhằm giảm tải cho server và tăng tốc website của bạn.

5 Likes 2 Comments