Adobe Zii 5

Adobe Zii 5 – kích hoạt Adobe CC 2020

Adobe Zii 5 hoặc Adobe Zii 2020 là tool chạy trên hệ điều hành macOS do nhóm T.N.T nổi tiếng phát triển để kích hoạt bộ phần mềm đồ hoạ mới nhất của Adobe là Adobe CC 2020.

8 Likes Comment