Project After Effect đếm ngược thời gian

Project đếm ngược thời gian đến năm mới 2018

Đây là project AE đếm người thời gian độ dài 30 giây rất thích hợp cho các sự kiện, website…. Không yêu cầu Plug-In, full HD, dễ dàng tuỳ biến, và đã bao gồm cả file âm thanh trong file project. Thích hợp với Adobe After Effect từ CS5 trở lên.

Dung lượng File: 77,60 MB

Ngày phát hành: 01/12/2017

Link Download:

https://drive.google.com/open?id=1x-2-67jsO9vnp6MERfjrqQkq67xMa636

Tham gia bình luận

Nguyễn Hồng Sơn Blog © 2018
Scroll Up