Cuối cùng cũng có blog cá nhân 1

Cuối cùng cũng có blog cá nhân

Lâu giờ cũng muốn làm cái website của riêng mình mà chưa có điều kiện. Nay cuối cùng thì cũng có hehe. Tên thì định là nguyenhongson rồi nhưng đuôi gì đây, đuôi .com không…

3 Likes Comment