gói Typographic + 60 Logos giá 2900$

Tải về miễn phí gói Typographic + 60 Logos giá 2900$

Nhân đợt giảm giá cực lớn của gói này trên Creative Market bạn khohinh.net đã get về chia sẻ cho mọi người. Giá gốc của gói này tới 2900$ tuy nhiên hiện đang giảm giá chỉ…

5 Likes Comment
Font bearly

Gói font giá 104$ đang miễn phí trên TheHungryJPEG

Một số font trong gói này Với gói font miễn phí này, bạn sẽ nhận được 26 font chữ từ 15 family, trị giá 104$ !! Chỉ cần chia sẻ bài viết với bạn bè…

6 Likes Comment