Creative Market miễn phí tuần thứ 2 tháng 9

0 Shares

Cứ mỗi đầu tuần Creative Market sẽ miễn phí 6 item bất kì có thể là font chữ, hình ảnh, các thiết kế, theme wordpress… Có thể là sẽ có những item bạn cần nhưng cũng có thể không, tuy nhiên mình cũng chia sẻ với các bạn để lúc nào đó các bạn cần đến thì có thể tải về từ link dự phòng của mình.

Item miễn phí trên Creative Market tuần thứ 2 tháng 9

Những item miễn phí của tuần này gồm:

0 Shares