Chuyên mục: Chia sẻ tài nguyên

100 Glitch title cho Premier Pro


100 Glitch Titles Pack là Bộ sưu tập tiêu đề tuyệt vời sẽ được sử dụng trong Premiere Pro. Nó phục vụ cho tất cả các nhà sản xuất video – từ Music Video đến Youtubers đến Simple Intro Makers hoặc bạn chỉ cần Glitch Intros 🙂
Rất dễ dàng để chỉnh sửa tất cả các văn bản trong Premiere Pro và văn bản sẽ bị rối nếu bạn muốn giữ nó trên màn hình.

Đọc tiếp
Chỉnh sửa lần cuối: 19/12/2018 — 2:04 chiều

Gói 500 handy seamless transition cho Premiere Pro


Gói 500 Handy Seamless Transitions cho Premiere Pro

Gói 500 Handy Seamless Transitions cho Premiere Pro Các tính năng trong gói 500 handy seamless transition này • Sử dụng trên Premiere Pro CC.2018 (12.1.2) trở lên.• Kéo và thả để sử dụng • Có folder chứa các hình ảnh xem trước của transition• Có thể thiết lập độ phân giải tùy chỉnh của transition• […]

Đọc tiếp
Chỉnh sửa lần cuối: 24/07/2019 — 8:41 sáng

Premier Pro Template Toolkit 350+: transition, title và sound fx


Premier Pro Template Toolkit

Đây là một toolkit bao gồm rất nhiều asset khác nhau như: transition, title animation, sound fx, light leaks, geometric shapes, glitch effects, animated backgrounds, … Premier Pro Template toolkit này gồm những gì? Hơn 90 transition Hơn 40 Animated title Hơn 60 asset: effect, animated backgrounds, ribbons… Thông tin thêm về toolkit này: Toolkit này không phải […]

Đọc tiếp
Chỉnh sửa lần cuối: 08/09/2018 — 10:39 sáng

Slide show After Effect hiệu ứng đổ mực


Slideshow after effect

Ink Slideshow Presentation – một project dạng slide show after effect rất chất lượng, project rất dễ sử dụng cho những ai mới học after effect và cả những ai đã am hiểu về nó – chỉ cần tải về bỏ hình ảnh hoặc video vào, chỉnh sửa text và video của bạn đã sẵn […]

Đọc tiếp
Chỉnh sửa lần cuối: 08/03/2018 — 10:52 sáng