Bộ 99+ icon động cho Premier Pro

Bộ 99+ icon động cho Premier Pro và cách sử dụng

Bộ 99+ icon động cho Premier Pro dạng stroke và file MOGRT. Sử dụng dễ dàng với với Essential Graphic. Chỉ việc kéo thả các icon vào project của bạn và chỉnh sửa dễ dàng trên Effect control.

4 Likes 107 Comments
650 Text Presets for Premiere Pro

650 Text Presets cho Premiere Pro và After effects (Premiere Pro Templates)

Gói 650 Text Presets cho Premiere Pro và After effects (Premiere Pro Templates) giúp bạn làm các project nhanh hơn và dễ dàng hơn.

4 Likes 257 Comments
Gói 500 Handy Seamless Transitions cho Premiere Pro

Gói 500 handy seamless transition cho Premiere Pro

Gói 500 Handy Seamless Transitions cho Premiere Pro Các tính năng trong gói 500 handy seamless transition này• Sử dụng trên Premiere Pro CC.2018 (12.1.2) trở lên.• Kéo và thả để sử dụng • Có folder chứa các hình ảnh xem trước của transition• Có thể thiết lập độ phân giải…

4 Likes 279 Comments
Premier Pro Template Toolkit

Premier Pro Template Toolkit 350+: transition, title và sound fx

Đây là một toolkit bao gồm rất nhiều asset khác nhau như: transition, title animation, sound fx, light leaks, geometric shapes, glitch effects, animated backgrounds, … Premier Pro Template toolkit này gồm những gì? Hơn 90 transition Hơn 40 Animated title Hơn 60 asset: effect, animated backgrounds, ribbons… Thông tin thêm về toolkit…

1 Like 2 Comments