Chuyên mục: Chia sẻ Premier Pro Template

Gói 500 handy seamless transition cho Premiere Pro

Gói 500 Handy Seamless Transitions cho Premiere Pro

Gói 500 Handy Seamless Transitions cho Premiere Pro Các tính năng trong gói 500 handy seamless transition này • Sử dụng trên Premiere Pro CC.2018 (12.1.2) trở lên.• Kéo và thả để sử dụng • Có folder chứa các hình ảnh xem trước của transition• Có thể thiết lập độ phân giải tùy chỉnh của transition• […]

Đọc tiếp
Chỉnh sửa lần cuối: 11/10/2018 — 11:23 sáng

Premier Pro Template Toolkit 350+: transition, title và sound fx

Premier Pro Template Toolkit

Đây là một toolkit bao gồm rất nhiều asset khác nhau như: transition, title animation, sound fx, light leaks, geometric shapes, glitch effects, animated backgrounds, … Premier Pro Template toolkit này gồm những gì? Hơn 90 transition Hơn 40 Animated title Hơn 60 asset: effect, animated backgrounds, ribbons… Thông tin thêm về toolkit này: Toolkit này không phải […]

Đọc tiếp
Chỉnh sửa lần cuối: 08/09/2018 — 10:39 sáng