Chuyên mục: Chia sẻ Premier Pro

Gói 500 handy seamless transition cho Premiere Pro

Gói 500 Handy Seamless Transitions cho Premiere Pro Các tính năng trong gói 500 handy seamless transition này • Sử dụng trên Premiere Pro CC.2018 (12.1.2) trở lên.• Kéo và thả để sử dụng • Có folder chứa các hình ảnh xem trước của transition• Có thể thiết lập độ phân giải tùy chỉnh của transition• […]

Premier Pro Template Toolkit 350+: transition, title và sound fx

Đây là một toolkit bao gồm rất nhiều asset khác nhau như: transition, title animation, sound fx, light leaks, geometric shapes, glitch effects, animated backgrounds, … Premier Pro Template toolkit này gồm những gì? Hơn 90 transition Hơn 40 Animated title Hơn 60 asset: effect, animated backgrounds, ribbons… Thông tin thêm về toolkit này: Toolkit này không phải […]

Nguyễn Hồng Sơn Blog © 2018
Scroll Up