Chuyên mục: Ghost

Ghost CLI là gì?

Ghost CLI là gì? Là một công cụ với đầy đủ chức năng giúp bạn cài đặt và cấu hình Ghost CMS. Mục đích chính của Ghost CLI là có thể cài đặt hoặc cập nhật Ghost trong một dòng lệnh duy nhất. Cài đặt & Cập nhật Ghost-CLI là một mô-đun NPM có thể […]

Cài đặt Ghost trên VPS của Vultr

Ghost là một mã nguồn mới để tạo blog cá nhân đơn giản được xây dựng dựa trên nền tảng hỗ trợ xây dựng ứng dụng web (Web Application) Node JS. Một số tính năng của Ghost ở Phiên bản hiện tại 1.16 Ghost sử dụng Markdown để viết bài và soạn bài. Và đặc biệt […]

Nguyễn Hồng Sơn Blog © 2018
Scroll Up