Cách cài Varnish Cache 6.2 trên CentOS 7

Giới thiệu Varnish Cache

Varnish Cache(gọi ngắn gọn là Varnish) là một ứng dụng mã nguồn mở có chức năng như một reserve proxy(proxy trung gian) bằng cách lưu lại cache của website HTTP. Bạn chỉ việc cài Varnish và cấu hình nó trước webserver để Varnish hoạt động như một bộ nhớ đệm cho website của bạn. Varnish thực sự rất có lợi cho việc tối ưu tốc độ cho website đặc biệt là các website có nhiều dữ liệu và traffic lớn.

Mô hình hoạt động của varnish cache
Mô hình hoạt động của Varnish Cache

Có rất nhiều website lớn đang sử dụng Varnish như Facebook, Twitter, Wikipedia,….và với nội dung và traffic hàng ngày cực khủng như các website này thì sử dụng là Varnish tối ưu nhất.

Cách cài Varnish Cache 6.2 trên CentOS 7

Mình thì khi cài đặt phần mềm, ứng dụng hay plugin luôn thích cài phiên bản mới nhất 😀 nên trong bài viết này mình sẽ cài luôn Varnish mới nhất là Varnish 6.2 nhé.

Trước tiên là đăng nhập vào VPS bằng SSH nhé.

Sau đó là tạo một file mới như sau /etc/yum.repos.d/varnishcache_varnish62.repo

Sử dụng lệnh sau để tạo file nhé. 

nano /etc/yum.repos.d/varnishcache_varnish62.repo

Sau khi chạy lênh trên file vừa tạo sẽ tự mở ra và bạn copy đoạn sau vào, sau đó ctr + O để lưu file.

[varnishcache_varnish62]
name=varnishcache_varnish62
baseurl=https://packagecloud.io/varnishcache/varnish62/el/7/$basearch
repo_gpgcheck=1
gpgcheck=0
enabled=1
gpgkey=https://packagecloud.io/varnishcache/varnish62/gpgkey
sslverify=1
sslcacert=/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt
metadata_expire=300

[varnishcache_varnish62-source]
name=varnishcache_varnish62-source
baseurl=https://packagecloud.io/varnishcache/varnish62/el/7/SRPMS
repo_gpgcheck=1
gpgcheck=0
enabled=1
gpgkey=https://packagecloud.io/varnishcache/varnish62/gpgkey
sslverify=1
sslcacert=/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt
metadata_expire=300

Sau đó chạy lệnh sau để cập nhật yum cache.

sudo yum -q makecache -y --disablerepo='*' --enablerepo='varnishcache_varnish62'
cap-nhat-yum-cache

Cuối cùng là cài đặt Varnish 6.2 bằng lệnh sau

yum install varnish 
bat-dau-cai-varnish

Tới đây nhớ bấm Y hoặc yes nhé.

Cách cài Varnish Cache 6.2 trên CentOS 7 1

Tiếp tục bấm Y

Cách cài Varnish Cache 6.2 trên CentOS 7 2

Bạn có thể kiểm tra Vanish đã được cài chưa bằng cách sử dụng lệnh sau.

varnishd -V
kiem-tra-varnish

Như vậy là Varnish đã được cài đặt nhé, lúc này để active Vanish các bạn dùng lệnh sau

systemctl start varnish

Dùng lệnh sau để Varnish tự bật mỗi sau khi VPS khởi động lại.

systemctl enable varnish

OK! Như thế là quá trình cài Varnish Cache 6.2 trên CentOS 7 đã cài xong nhé 😀

4 Comments

Add a Comment
  1. OK, rất dễ hiểu.

  2. How to upgrade from varnish cache 4 to varnish cache 6.2?

  3. không ngờ cài varnish lại dễ vậy

  4. cài trên ubuntu thì sao bạn?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *