Gói 1000 Seamless transition cho Premier Pro

2 Likes 249 Comments

Giới thiệu gói 1000 Seamless transition

 • Kéo và thả để sử dụng
 • Làm việc với bất kì độ phân giải nào
 • Có sẵn 13 project cho 13 độ phân giải khác nhau
 • 100% Premiere Pro (No After Effects needed)
 • Dễ dàng sử dụng
 • Cấu trúc file project thân thiện với người dùng
 • Xem trước transition trực tiếp trên Premier Pro
 • Tùy chỉnh tốc độ transition
 • Kèm theo gói hiệu ứng âm thanh
 • Video hướng dẫn sử dụng

Gói 1000 Seamless transition cho Premier Pro có gì?

 • 110+ Zoom Transitions
 • 90+ Glitch Transitions
 • 150+ Flat Transitions
 • 70+ Spin Transitions
 • 5+ Warp and Panoramic Transitions
 • 70+ Split and Stripes Transitions
 • 70+ Glass TransitionsAnd
 • 110+ Other Transitions
 • 80+ Text Transition Presets
 • 100+ Color Presets 
 • 110+ Zoom Transitions 
Seamless Transitions - 11
Seamless Transitions - 13
Seamless Transitions - 12
Seamless Transitions - 14

  90+ Glitch Transitions 

Seamless Transitions - 22
Seamless Transitions - 23

Seamless Transitions - 21
Seamless Transitions - 24

  150+ Flat Transitions 

Seamless Transitions - 31
Seamless Transitions - 34

Seamless Transitions - 32
Seamless Transitions - 33

 70+ Spin Transitions 

Seamless Transitions - 39
Seamless Transitions - 41

Seamless Transitions - 40
Seamless Transitions - 42

  5+ Warp and Panoramic Transitions 

Seamless Transitions - 45
Seamless Transitions - 47

Seamless Transitions - 46
Seamless Transitions - 48

  70+ Split and Stripes Transitions 

Seamless Transitions - 51
Seamless Transitions - 54

Seamless Transitions - 52
Seamless Transitions - 53

  70+ Glass Transitions 

Seamless Transitions - 59
Seamless Transitions - 61
Seamless Transitions - 60
Seamless Transitions - 62

 And 110+ Other Transitions 

Seamless Transitions - 66
Seamless Transitions - 68
Seamless Transitions - 70

Seamless Transitions - 67
Seamless Transitions - 69
Seamless Transitions - 71

  80+ Text Transition Presets 

Seamless Transitions - 77
Seamless Transitions - 79
Seamless Transitions - 78
Seamless Transitions - 80

 100+ Color Presets 

Seamless Transitions - 88
Seamless Transitions - 89

Seamless Transitions - 87
Seamless Transitions - 86

Hướng dẫn sử dụng

(Đang cập nhật 0%)

Gói này được bán với giá 49$ trên videohive, nếu các bạn có điều kiện có thể mua ủng hộ tác giả. Nếu không comment bên dưới cùng email mình sẽ share link download gói 1000 seamless transition cho Premier Pro này nhé :D.

Bài viết liên quan

249 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *